Pyssliga prinsen – Illustration till barnbok


Illustration till bilderboken ”Pyssliga prinsen”, ett pågående projekt som riktar sig till barn i åldern 3-6 år.

uppslag2


RELATED PROJECTS