weCare – Ett system för förskoleverksamhet


”weCare är ett system för förskoleverksamheten. Det består av en mobil-app, en läsplatte-app och ett responsivt webbgränssnitt, för att underlätta närvarokontroll, schemaläggning, kommunikation och administration för föräldrar som personal på förskola och fritids.”

weCare förskolesystem är designat för att attrahera både vuxna och barn med harmoniska färger och ren design. Systemet ska vara enkelt och roligt att använda. Min roll var att ta fram design och grafik samt implementera och vidareutveckla denna i det färdiga verktyget med hjälp av HTML, CSS3, Javascript och jQuery.

ARBETSGIVARE

Instant Systems

wecare-1

wecare-2

wecare-2

wecare-3


RELATED PROJECTS