weCare – Vepor


”weCare är ett system för förskoleverksamheten. Det består av en mobil-app, en läsplatte-app och ett responsivt webbgränssnitt, för att underlätta närvarokontroll, schemaläggning, kommunikation och administration för föräldrar som personal på förskola och fritids.”

Vepor till mässa. Den rena och mjuka grafiska formen med de harmoniska färgerna är valda för att attrahera både vuxna och barn.

www.instantsystems.se/products/#wecare

ARBETSGIVARE
Instant Systems

veporna


RELATED PROJECTS